PL

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment" są spotkaniami artystów i grup artystycznych, podczas których artyści mają okazję pokazać produkcje lub projekty artystyczne z niemal każdej dziedziny sztuki. Hasło przewodnie Festiwalu brzmi "POZA OBIEGIEM - Prowincja 18".


EN

The International Meetings of Art "Experyment" is a meeting of artists and artistic groups in which the artists have the opportunity to show artistic productions or projects from each domain of art. ‘Experyment’ encourages art without limits. Main title of 2k18 edition of festival is "OUT OF CYCLE - Province 18".