PL

Drodzy Przyjaciele,

Zbliża się czas Experymentu. Od lat 19 o tej porze działaliśmy bardzo intensywnie. Ten rok zmienia nas i tez często nasze zachowania. Trudno przesądzać co będzie dalej, jak będziemy funkcjonować. Doświadczenie ostatnich kilku miesięcy pokazuje nam dużą niepewność wszelkiego planowania mniejszych i większych imprez. Najbardziej brakuje nam kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem , jego żywej reakcji na Tu i Teraz. Braku możliwości współuczestniczenia w dużych grupach , wpółodczuwania i przeżywania razem . Może to wszystko wróci niebawem , pozostanie dla wielu naszych odbiorców pewien lęk czy poczucie niepewności. Jednak chcę zwrócić się do naszych wszystkich przyjaciół w kraju i za granicą o to, byśmy stworzyli wspólną płaszczyznę, experymentalną przestrzeń do działań bez ograniczeń , z całkowitą swobodą czasową i przestrzenną. To co udało się nam wypracować przez 19 lat tworzenia wspólnie festiwalu Experyment. Zacznijmy tworzyć i udostępniać nie tylko historie mrożące , porażające ale cenne przede wszystkim wartościowe i przynoszące wszystkim rozwój na wielu płaszczyznach. Kiedy będzie czas na to aby się spotkać co nastąpi wkrótce będzie okazja do dysput co się powiodło . Czy jesteście zainteresowani taką prezentacją? Czy chcecie podzielić się swoimi działaniami z przestrzeni sztuki? Czy chcecie udostępnić swoje propozycje?

Napiszcie , kilka zdań na ten temat. Prześlijcie dokumentacje fotograficzną , krótki film , obraz , muzykę , dźwięk, wszystko co mieści się w kategorii experymentu . Będziemy codziennie prezentować inne wydarzenie , innego artystę inny rodzaj działania, inne propozycje.

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wielu kreatywnych pomysłów. Możemy współtworzyć inne przestrzenie, penetrować te rejony , które pozostały do tej pory nie zaanektowane . Bądźmy twórcami , kreatorami, wizjonerami .

experyment-festival.pl

e-mail: experymentfestival@gmial.comEN

Dear Friends,

The time of Experiment is quickly approaching. For the past 19 years we have been intensely active with the festival. This year changed not only us, but also the way we behave. It is hard to predict what the future will bring and how we are going to function within it. The experience of the last few months showed us great uncertainty in planning all, smaller and larger live events.
What we are missing the most is the direct contact with other people and their vivid reaction to Here and Now. Sadly, we are unable to participate in bigger gatherings which, as often happened during the Experiment Festival, enabled us to co-feel and experience together the event.
Hopefully, the festival will come back soon in its previous formula. Surely, there will be fear and a sense of uncertainty for many of our recipients. However, I'd like to call out our friends whether you are abroad or here at home, to create a common ground, an experimental space for activities without restrictions. A space free from time or an area. Something relating to the legacy of the festival which we have managed to create for 19 years.
Let's start to share stories, which aren't only terrifying or shocking, but valuable. Stories and memoirs which bring development and values to many levels.
When there will be an opportunity to meet you, we will discuss what went successful and what not.

Are you interested in such a presentation? Do you want to share your activities in the field of art? Would you like to share your suggestions?

Write a few sentences about this subject. Send a photographic documentation, short video/movie, picture, music, sound, everything you consider as in Experiment category. We will be presenting a different event each day, a different kind of activity, a different proposition.

We can create and co-create other spaces, penetrate different routes, the ones which haven't been discovered yet.

Let's be creative and visionary!

Best wishes.
Regards,

experyment-festival.pl