PL

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment" to wydarzenie skupiające artystów i grupy artystyczne, podczas którego uczestnicy mają okazję przedstawić swoje realizacje lub projekty z różnych dziedzin sztuki. Jest to propozycja dla osób/grup, które chcą przedstawić swoje oryginalne koncepcje muzyczne, plastyczne, teatralne, parateatralne, multimedialne i interdyscyplinarne. Dopuszczalne są wszelkie techniki. Oczekujemy nowatorskich rozwiązań artystycznych: indywidualnych lub grupowych, związanych tematycznie z ideą festiwalu. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment" to przykład poszukiwań awangardowych kierunków estetycznych, nowych mediów czy nowych form komunikacji artystycznej.


EN

International Art Meetings "Experyment" is an event bringing together artists and artistic groups, during which the participants have the opportunity to present their projects from various fields of art. It is a proposal for people / groups who want to present their original musical, artistic, theatrical, paratheatrical, multimedia and interdisciplinary concepts. All techniques are allowed. We expect innovative artistic solutions: individual or group, thematically related to the idea of the festival. International Experimental Meetings "Experyment" is an example of searching for avant-garde aesthetic trends, new media or new forms of artistic communication.